Reglement:

-Elke 1e lesweek van de maand zijn nieuwe leerlingen welkom.

-Het staat de leerkracht vrij om 2x  per jaar wegens ziekte of andere omstandigheden lessen uit te laten vallen zonder dat deze ingehaald hoeven te worden. Dit is ingecalculeerd in het lesgeld.

-Deelname aan de les is voor eigen risico, de balletschool is niet verantwoordelijk voor diefstal/schade die in de les is opgelopen en de school is niet aansprakelijk voor blessures.

-regelmatig worden er foto's en filmpjes van de lessen of voorstellingen op de website of in de krant geplaatst. Wilt u niet dat uw kind in de krant of op de website met foto verschijnt zou u dan dit zo snel mogelijk en het liefst direkt willen vermelden? Dan word ervoor gezorgd dat dit niet gebeurd.

-Als een leerling herhaaldelijk de les verstoord, kan men hem/haar de les ontzegt worden. De leerling blijft wel lesgeld verschuldigd voor zes maanden.

-Als een leerling na de proefles besluit om onze lessen te volgen, dan doet hij/zij dit voor minimaal zes maanden. Als men niet opzegt voor een maand van het verstrijken van de zes maanden, word de inschrijving stilzwijgend met zes maanden verlengd. Als de leerling per direct wil stoppen, is hij/zij het lesgeld verschuldigd voor zes maanden.

-Betaal op tijd! Bij het in gebreke blijven van betaling binnen 30 dagen, is de school genoodzaakt om 10 procent meer van het openstaande bedrag in rekening te brengen. Blijft men daarna alsnog in gebreke van betaling dan word er een incassobureau ingeschakeld.

-Over de inhoud van de lessen en lestijden kan niet worden gediscussieerd, deze worden bepaald door de docente, dit geld ook voor eventuele optredens en kostuumkeuze.

Gevonden voorwerpen:

Voorheen nam de juf gevonden voorwerpen mee naar huis zodat ze niet gestolen konden worden of kwijt zouden raken. Omdat dit echter regelmatig voorkomt blijven de gevonden voorwerpen op de dansschool zelf waar ze voortaan in de kist op de gang worden gelegd. Ik  wil graag iedereen er nog een keer op wijzen dat het eigen verantwoording is als er iets kwijt raakt.

Dit geld ook voor zoek geraakte spullen tijdens voorstellingen.